Vize a cíle

VIZE

Naším nejdůležitějším úkolem je stabilní poskytování práce našim zaměstnancům. Proto je pro nás všechny velmi důležité, jak nás vidí náš zákazník a jak je spokojen s naší prací.

CÍLE

K naplnění naší vize nám pomůže realizace pěti základních cílů:

  1. LEAN
  2. BOZP + EMS = EHS
  3. Interní komunikace
  4. Úspora nákladů
  5. Kvalifikovaný personál